/ Allmänt /

"varför ska man gå den logiska vägen när det finns så många andra spännande vägar"

/Eva